شرمنده شهدا... http://mz1364.mihanblog.com 2020-09-21T20:55:20+01:00 text/html 2016-02-03T09:37:04+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار شعر طنز شهدا.... http://mz1364.mihanblog.com/post/224 <div class="body"> <div style="text-align: center;">خوشا آنان که قبل از تانگو مــردند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بدون لاین و واتساپ جان ســپردند <br><br></div><div style="text-align: center;">خوشا آنان که در وایبر نرفتـــــــند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">به دور از فیسبوک در خاک خفتند <br><br></div><div style="text-align: center;">همان هایی که از تانگو بریــــــدند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ز اینترنت به اونترنــــــــت پریدند <br><br></div><div style="text-align: center;">همان هایی که یک فــــایلم نداشتند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کامنت عشق بر عالـــــــــم نوشتند <br><br></div><div style="text-align: center;">همان هایی که خیلی کـــار درستند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">به این پست مجــــــازی دل نبستند <br><br></div><div style="text-align: center;">همان ها که ســــــعادت را خریدند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">شهادت لایــــــــک کردند و پریدند<br><br><br><br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb_4/public/content/images/story/93-09/02/farhangnews_102371-291755-1416721580.jpg?itok=7jxhx6v6" alt="شعر طنز/خوشا آنان که در وایبر نرفتند" title="شعر طنز/خوشا آنان که در وایبر نرفتند" height="294" width="441"><br></div> </div> text/html 2016-01-21T16:34:55+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار خاطره از شهید حاج حسین خرازی http://mz1364.mihanblog.com/post/223 رفتیم بیمارستان، دو روز پیشش ماندیم. دیدم محسن رضایی آمد و فرمانده های ارتش وسپاه آمدند و کی و کی.امام جمعه ی اصفهان هم هرچند روز یک بار سر می زد به ش. بعد هم با هلی کوپتر از یزد آوردندش اصفهان. هرکس می فهمید من پدرش هستم، دست می انداخت گردنمو ماچ و بوسه و التماس دعا. من هم می گفتم « چه می دونم والا ! تا دوسال پیش که بسیجی بود.انگار حالا ها فرمانده لشکر شده. » <p align="center"><img alt="حاج حسین حرازی" src="http://media.farsnews.com/Media/8807/ImageReports/8807061195/28_8807061195_L600.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></p><div align="left">&nbsp;</div><p>تو جبهه هم دیگر را می دیدیم.وقتی برمی گشتیم شهر، کم تر. همان جا هم دو سه روز یک بار باید می رفتم می دیدمش. نمی دیدمش، روزم شب نمی شد. مجروح شده بود.نگرانش بودم. هم نگران هم دلتنگ. نرفتم تا خودش پیغام داد « بگید بیاد ببینمش.دلم تنگ شده. » خودم هم مجروح بودم. با عصا رفتم بیمارستان. روی تخت دراز کشیده بود. آستین خالیش را نگاه می کردم. او حرف می زد، من توی این فکر بودم « فرمانده لشکر ؟ بی دست؟ » یک نگه می کرد به من، یک نگاه به دستش، می خندید. </p><p>&nbsp;</p>می پرسم « درد داری ؟ » می گوید « نه زیاد.» - می خوای مسکن بهت بدم؟ - نه. می گیم « هرطور راحتی.» لجم گرفته. با خودم می گویم « این دیگه کیه ؟ دستش قطع شده، صداش در نمی آد.»<div style="text-align: left;"> </div> text/html 2015-11-21T16:07:44+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار چرا رفته اند؟ http://mz1364.mihanblog.com/post/222 <br><br><div align="center"><font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><div id="yui_3_2_0_1_13388722406691815" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 51, 0);"><font size="3"><strong><span style="font-family: tahoma; text-align: justify;">در روزگاری که چشم های سیاه شبه آدمیان حریص تر از همیشه است</span></strong></font></span> <span style="color: rgb(102, 51, 0);"><font size="3"><strong><span style="font-family: tahoma; text-align: justify;">عده ای رویای زیبایی را درهتک عفت میبینند</span><br style="font-family: tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma; text-align: justify;">در هتک حریمی که از تندیس حیاء یاس بوستان محمدی&nbsp;</span></strong></font></span> <span style="color: rgb(102, 51, 0);"><font size="3"><strong><span style="font-family: tahoma; text-align: justify;">در دفتر ارزش های یک بانو به جای مانده است<br><br><br style="font-family: tahoma; text-align: justify;"></span><span id="yui_3_2_0_1_13388722406691820" style="font-family: tahoma; text-align: justify;">بانو!...حجابت ، کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش!</span></strong></font></span> <span style="color: rgb(102, 51, 0);"><font size="3"><strong><br><br style="font-family: tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma; text-align: justify;">راستی تو که در بازار جلوه فروشی می کنی? هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند؟</span></strong></font></span> <span style="color: rgb(102, 51, 0);"><font size="3"><strong><br style="font-family: tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma; text-align: justify;">چرا رفته اند؟<br><br><br><img src="http://img.tebyan.net/big/1391/03/f1d2724830cf4e849b484fbfcf9c8315.jpg?seed=0.5897736952174455" alt="" align="bottom" border="0" hspace="30" vspace="20"><br><br></span></strong></font></span></div></font></font></div> text/html 2015-11-21T15:43:25+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار احساس تکلیف دیروزی‌ها! http://mz1364.mihanblog.com/post/220 <div align="center"><br><p><font size="2">او هم احساس تکلیف کرده بود</font></p><p><font size="2">می خواست برگرده جبهه، بهش گفتم:</font></p><p><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">پسرم! </span>تو به اندازه ی سنّت خدمت کردی بذار اونایی برن جبهه که نرفته اند</font></p><p><font size="2">چیزی نگفت و ساکت یه گوشه نشست… </font></p><p><font size="2">وقت نماز که شد ، جانمازم رو انداختم که نماز بخونم دیدم اومد و جانمازم رو جمع کرد...</font></p><p><font size="2">خواستم بهش اعتراض کنم که گفت:</font></p><p><span style="color: rgb(0, 51, 204);"><font size="2">این همه بی نماز هست! اجازه بدید کمی هم بی نمازا ، نماز بخونند.</font></span></p><p><font size="2">دیگه حرفی برا گفتن نداشتم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">خیلی زیبا</span> ، <span style="color: rgb(0, 153, 0);">بجا</span> و <span style="color: rgb(255, 0, 204);">سنجیده</span> جواب حرف بی منطقی من رو داد.</font></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/1/8/297825_429.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="10" vspace="10"></p><p><br><font size="2"><br></font></p><br></div> text/html 2015-03-01T16:58:40+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار شهیدسعیدچشم براه.. http://mz1364.mihanblog.com/post/219 <div align="center"><font style="font-size: 13pt"><font style="font-size: 9pt"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از زبان مادر شهید:<br><br>وقتی انقلاب شد از یک چیز که خیلی ناراحت بودم اینکه، همیشه دغدغه ام این بود که اگر قیامت شد و من توانستم حضرت زهرا(س) رو ببینم وایشون نگن من برای اسلام حسینم رو دادم تو چی دادی؟چی بگم...<br><br>این سوالی بود در ذهنم که جواب حضرت رو چی بدم. <br><br>وقتی میومدن مرخصی ابدا-چیزی که درباره جبهه و جنگ باشه تعریف نمی کردن .باباشون&nbsp; بهش می گفتن:اونجا تو جبهه چیکار میکنی؟می گفت توپ باز ی میکنم.<br><br>راست هم میگفت توپ بازی میکرد!!ایشون روی تانک کار میکردن...توپ بازی...!<br><br>اصلا ما نمی دونستیم ایشون فرمانده است بعد از شهادتش پلاکاردش اومد دمه خونه.<br><br>ابدا نمی گفت که من چیکار میکنم ولی بعد دوستانش میگفتن.<br><br>می گفت:هرجا آب و هوا ست ما اونجاییم،زمستونا میریم کردستان.بهارها میایم اهواز.<br><br>دنبال آب و هوا بود...<br><br>دوستانش می گفتن تو هوای گرم تابستان،روزه می گرفت و فرمانده بود،انقدر حالش بد می شد به حالت غش می افتاد ،می بردیمش تو سنگر.<br><br>زبون روزه و هوای گرم وکار...<br><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8100328426/20131031_172603_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="405" hspace="0" vspace="0" width="420"><br></font></strong></font></font></div> text/html 2015-03-01T16:49:14+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار شهید سید مجتبی علمدار http://mz1364.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">هر وقت از سر کار میومد ، یه راست میرفت توی اتاقش دراز میکشید&nbsp; </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">روی پتو . از این پهلو به اون پهلو هر کار میکرد آروم نمیشد. </span></strong></span></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">گریه میکرد از بس درد داشت .</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">میرفتم کنارش ، میگفتم : "مادر ، بذار تا پهلوت رو بمالم ، </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">شاید دردش آروم بگیره "میگفت : " نه مادر جان </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این درد ارث مادرم حضرت زهراست ، بذاربا همین درد به آرامش برسم ."</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image065.gif" alt="" border="0"></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> <strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="style11"><span class="style13"><span class="style11"><span class="style13"><span style="color: #ff00ff;">&nbsp;شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات...</span></span></span></span></span></span></strong></span><br><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="style11"><span class="style13"><span class="style11"><span class="style13"> <span style="color: #008000;">اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلک اعدائهم اجمعین</span></span></span></span></span></span></strong></span><br><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="style11"><span class="style13"><span class="style11"><span class="style13"><span style="color: #0000ff;">اللهم ارزقنا توفیق شهادة فی سبیلک</span></span></span></span></span></span></strong></span><br><br><br><img src="http://axgig.com/images/68877679085024811548.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="359" hspace="0" vspace="0" width="478"><br><br><span style="font-size: large;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span class="style11"><span class="style13"><span class="style11"><span class="style13"> <span style="color: #800080;">خدایا ما را قدر دان خون شهدا و ادامه دهنده راه امام و شهدا قرار بده</span></span></span></span></span></span></strong></span></div></div> text/html 2015-03-01T16:41:18+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار آیا تا به حال چنین دامادی بر سر سفره عقد دیده اید؟ http://mz1364.mihanblog.com/post/217 <div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">مادر شهید "ابن یامین رمضان نژاد فریدون کناری" تعریف می کند:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">✔ «همیشه آرزویم این بود که پسرم را داماد ببینم. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">وقتی جنازه ی ابن یامین را آوردند، گفتم سفره ی عقد بچینند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">آن روز احساس کردم که حوریان بهشتی در اتاق عقد حضور دارند و برای پسرم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">که با یکی از آنها وصلت کرده از خوشحالی دف می زنند. زمانی که داشتم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">به دست و پای ابن یامین حنا می بستم انگار کسی به من گفت: </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">حوریان، حنا را از دست و پای داماد می ربایند.»</span></p> <span style="font-size: 11pt;">روحشان شاد و یادشان گرامی باد<br><br><br><br><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/6/22/2588609_895.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="320" hspace="0" vspace="0" width="380"><br></span></div> text/html 2015-02-21T14:45:50+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار دلنوشته ای تقدیم به شهدا http://mz1364.mihanblog.com/post/216 <div align="center"><font style="font-size: 9pt"><br></font><font style="font-size: 9pt"><div align="right"><div align="center"><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها ، و این روزها... </font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">بسم رب الشهداء و الصدیقین</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها تو و همرزمان غیورت شهید شدید تا اسلام زنده بماند</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها من و ما باید زنده بمانیم تا اسلام شهید نشود</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها سنگر تو ، در قلب جبهه های نبرد بود</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها سنگر من، درس و دانشگاه و علم آموزی است برای پیشرفت وطنم</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها دشمن پشت مرزها بود و گهگاه حمله میکرد</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها دشمن توسط رسانه هایش به حریم خانه ام وارد شده است</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها سنگر تو در جبهه ها ، خاک و سنگ و پوتین و پلاک عاشقی بود</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها سنگر من حجاب و چادر و دینم است که تیر به قلب دشمن می زند</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها سلاح تو ، توپ ، تانک ، تفنگ و آر پی جی بود</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها سلاح من، ایمان، اعتقاد، علم و فرهنگم است</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">سلاح من و ما ، غیرت مردان و چادر زنان سرزمین مان است</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها جنگیدی تا فرزندان این مرز و بوم در امنیت و آرامش باشند</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها دشمن با تهاجم هایش، قلب و تفکر فرزندان سرزمینم را هدف گرفته است</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها در خون غلتیدی و همچون گل لاله، پرپر شدی تا امنیت آینده من تامین شود</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها پاسداری از حرمت خون پاک و با عزّت تو ، تمام آیندۀ درخشان من است</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها در خون پاک خود غلتیدی تا از ولایت فقیه و اسلام محمدی(ص) دفاع کنی</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها پشتیبانی از ولایت و دفاع از اسلام عزیز والاترین درسی است که از جهادت آموخته ام</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها با رمز "یا زهــــرا" در عملیات ها پیروز و سربلند می شدی، با یاری خدا</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها رمز "یا زهرا" باید رمز لحظه لحظه ی زندگی من باشد تا از صراط دور نشوم</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">آن روزها با ایمان و توکل به خدا، جانت را در راه خدا و دفاع از کشورت هدیه دادی</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها من مانده ام و دنیایی از شرمندگی ها در برابر رشادتهای تو و تمام مردان خدا</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">این روزها من مانده ام و احساس دِین به شما سبکبالانی که پرواز کردیدو تا خدا رسیدید</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">و ای کاش این روزها من بیشتر به شما و مسیر گامهای استوار شما ، رهنمون شوم...</font></b></font><br><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial">دعایمان کنید ای شهیدان خدایی، ای مردان پاک صراط الهی</font></b></font><br></div><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial"><br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial"><b>یاعلی</b></font></b></font><br></div><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial"><b><br></b></font></b></font><div align="center"><img src="http://parvaneh.net/images/phocagallery/adminnagsh-2013-07-20-7fde/thumbs/phoca_thumb_l_no_117.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="486" hspace="0" vspace="0" width="561"></div><font size="3"><b><font style="FONT: 11px/1.8 tahoma, Arial"><b><br><br></b></font></b></font></div></font></div> text/html 2015-02-16T15:25:37+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار خاطرات یک جانباز شیمیایی http://mz1364.mihanblog.com/post/215 <div align="center"><span class="style11"><span class="style13"><p style="text-align: justify; "><font size="2">به گزارش وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران- جانبازی شیمیایی در خاطراتش چنین گفته است:</font></p><p style="text-align: justify; "><font size="2">تاکسی که مرا از ترمینال جنوب تا خانه ام آورد 100 تومان بیشتر گرفت . چون می گفت باید ماشینش را ببرد کارواش . گرد و غبار لباس خاکی من را میخواست بشوید !!!</font></p><p style="text-align: justify; "><font size="2">همان روز باید می فهمیدم که چه اتفاقی افتاده ...اما طول کشید ...زمان لازم بود ...همین چندی پیش آژانس گرفته بودم تا بروم جائی ..راننده پسر جوانی بود که حتی خاطره آژیر خطر را هم در ذهن نداشت . ریه هایم به خاطر هوای بد تحریک شد و سرفه ها به من حمله کردند . از حالم سوال کرد.</font></p><p style="text-align: justify; "><font size="2">( کم پیش می آید که وضعیت جسمانیم را برای کسی توضیح بدهم ...اما آن شب انگار کسی دیگر با زبان من گفت ...گوئی قرار بود من چیزی را درک کنم و بفهمم با تمام وجود ) گفتم که جانباز شیمیائی هستم و نگران نباشد و این حالم طبیعی است .</font></p><p style="text-align: justify; "><font size="2">&nbsp;سکوت کرد ...به سرعت ظبط ماشینش را خاموش کرد و خودش را جمع و جور نمود ...وارد اتوبان که شدیم ...حالم بدتر شد ...سرفه ها امانم را بریده بودند ...</font></p><p style="text-align: justify; "><font size="2">ایستاد و مرا پیاده کرد و گفت که ممکن است حالم بهم بخورد و ماشینش کثیف شود و او چندشش میشود ...و...رفت ...من تنها در شبی سرد ..کنار اتوبان ایستاده بودم و با خودم فکر میکردم که: چرا ؟ پدر و مادر او مگر از ما برایش نگفته اند ؟ معلمانش چه ؟ ...</font></p></span></span><font color="#000099" face="courier new,courier,monospace"><b><font size="3"><br>نظر فراموش نشه</font></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br><img src="http://fashnews.ir/images/upfiles/20150110/36.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="323" hspace="0" vspace="0" width="497"><br> </div> text/html 2015-02-16T15:16:35+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار سبكبالان خرامیدند و رفتن...عكس http://mz1364.mihanblog.com/post/214 <div align="center"><img src="http://nasiri70.persiangig.com/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7/ju7ssx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="232" hspace="0" vspace="0" width="386"><br><br><img src="http://nasiri70.persiangig.com/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7/images3.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" height="207" hspace="0" vspace="0" width="298"><br><br><img src="http://nasiri70.persiangig.com/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7/17213524210813377223180341951531517489173144.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="559" hspace="0" vspace="0" width="419"><br><br><img src="http://nasiri70.persiangig.com/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7/116135124831551351197922920016017228117120128.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://nasiri70.persiangig.com/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7/14.JPG" alt="" align="bottom" border="0" height="370" hspace="0" vspace="0" width="493"><br><br><br><br></div> text/html 2015-02-16T15:13:50+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار خیلی سخته http://mz1364.mihanblog.com/post/213 <div align="center"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;">سلام نمی دونم بعد از دیدن این عکس چه احساسی دارین اما همین رو میدونم که علیرضا هیچ ............هیچ (با صدای بلند و با فریاد بخوانید) هیچ............ گناهی نداشته که از این سن بی پدر باشه</span></strong><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;"> </span></strong><br><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;"></span></strong><br><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;"></span></strong><br><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;"></span></strong></div><p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;">حالا خودتونو بذارین جای دلش ...... ببینین اون چی میکشه</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;">اما امروز یک جمله داغونم کرد . مادر بزرگ علی گفته :</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="color: #993300; font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;">"هنوز جرات نکرده‌ام قبر مصطفی را به پسرش علی نشان دهم و به او گفتم که پدرت برای ماموریت پیش خدا رفته است."</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;">آرزو کردم اون وقت و ساعت نرسه که علی قبر بابا رو ببینه خدایا با توام ای خدا شنیدی ای خدا.........</span></strong></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde; font-size: medium;">خیلی سخته بخدا سخته</span></strong> <br></p><br><br><br><div align="center"><img src="http://images2.persianblog.ir/25896_BrAF6uNF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="346" hspace="0" vspace="0" width="512"><br></div> text/html 2015-02-14T15:11:13+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار دلم گرفته ، از خودم دلخورم http://mz1364.mihanblog.com/post/212 <div align="center">دو سه روزی بود می دیدم توی خودش است. پرسیدم « چته تو؟ چرا این قدر توهمی؟ » گفت « دلم گرفته. از خودم دل خورم. اصلا حالم خوش نیست. » گفتم » همین جوری ؟ » گفت » نه. با حسن باقری بحثم شد. داغ کردم. چه می دونم ؟ شاید بهاش بلندحرف زدم. نمی دونم. عصبانی بودم. حرف که تموم شد فقط بهم گفت مهدی من با فرمانده هام این جوری حرف نمی زنم که تو با من حرف می زنی. دیدم راست می گه. الان د و سه روزه کلافم. یادم نمی ره.»<br><br><br><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/12/14/2076320_353.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="383" hspace="0" vspace="0" width="512"><br></div> text/html 2015-02-14T15:02:13+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار نماز شب http://mz1364.mihanblog.com/post/211 <p dir="RTL" align="center">رفتم وضو بگیرم و آماده شودم برای نماز صبح. آرام حرکت کردم تا به نماز خانه گردان رسیدم. هنوز ساعتی تا اذان صبح مانده بود . جلوی نماز خانه یک جفت کتانی چینی بود. توجهم به آن جلب شد. نزدیک که رفتم متوجه شدم کسی در نمازخانه مشغول مناجات با خداوند است. او به شدت اشک می ریخت.</p> <p dir="RTL" align="center">آن قدر شدید گریه می کرد که به فکر فرو رفتم . با خود گفتم :«خدایا این چه کسی است که در دل شب این گونه گریه می کند؟!»</p> <p dir="RTL" align="center">خواستم بروم داخل ، ولی گفتم خولتش را به هم نزنم. پشت در ایستادم. گریه های او در من هم اثر کرد. ناخواسته به حال او غبطه خوردم. خودم را سرزنش می کردم و اشک می ریختم.</p> <p dir="RTL" align="center">با خودم گفتم : «ببین این بچه بسیجی ها چطور قدر این لحظات را می دانند. ببین چطور با خدا خلوت کرده اند. هنوز نتوانسته بودم تشخیص دهم آن فرد چه کسی است ؟ »</p> <p dir="RTL" align="center">از جلوی نازخانه رفتم و موقع اذان برگشتم و وارد نازخانه شدم. او رفته بود.</p> <p dir="RTL" align="center">وقتی به محل مناجات آن شخص رسیدم باورم نمی شد ! هنوز محل مناجات او از اشک چشمانش خیس بود!</p> <p dir="RTL" align="center">خیلی دوست داشتم بدانم آن شخص چه کسی است . کفش کتانی او حالت خاصی داشت.</p> <p dir="RTL" align="center">روز بعد به پاهای بچه ها خیره شدم . بالاخره همان کتانی را در پای او دیدم ؛ سید خوبی های گردان ، سید مجتبی علمدار.</p><p dir="RTL" align="center"><br></p><p dir="RTL" align="center"><img src="http://www.jangoganj.ir/uploads/images/hst_post_1820.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="356" hspace="0" vspace="0" width="289"></p> text/html 2015-02-14T14:54:08+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار من گناهام زیاده ، من آلوده ام ... http://mz1364.mihanblog.com/post/210 <div align="center"><p dir="RTL">رفتم هیئت رهوران امام ره تا بلکه ....</p> <p dir="RTL">مجلس خیلی با حال و با صفایی بود . اما آنچه می خواستم نشد ! بعد از مراسم رفتم جلو و مداح هیئت را پیدا کردم. می گفتند نامش سید مجتبی علمدار است.</p> <p dir="RTL">گفتم: «آقا سید من یه سؤال دارم.»</p> <p dir="RTL">جلوتر آمد . گفتم :«من هر هیئتی که می روم ، وقتی روضه می خوانند و مداحی می کنند ، اصلا گریه ام نمی گیرد . چه کار کنم ؟!»</p> <p dir="RTL">سید نگاهی به من کرد و گفت :« در این مراسم هم که من خواندم با گریه ات نگرفت ؟»</p> <p dir="RTL">گفتم : « نه ! اصلا گریه ام نگرفت.»</p> <p dir="RTL">رفت توی فکر . بعد با لحن خاصی گفت : « می دونی چیه !؟ من گناهانم زیاده. من آلوده ام . برای همین وقتی می خوانم اشک شما جاری نمی شود. سید این حرف را خیلی جدی گفت و رفت.»</p> <p dir="RTL">من تعجب کردم . تا آن لحظه با هر یک از بزرگان که صحبت کرده بودم و همین سؤال را از آن ها پرسیدم ، به من می گفتند : « شما گناهانت زیاد است. شما آلوده ای برو از گناهان توبه کن . آن وقت گریه ات می گیرد!.»</p> <p dir="RTL">البته من می دانستم مشکل از خودم است اما شک نداشتم که این کلام آقا سید ، اخلاص و درون پاک او را می رساند.</p> <p dir="RTL">از آن وقت مرتب به هیئت رهروان می رفتم ، خداوند نیز به من لطف کرد و موقع مداحی سید اشک من جاری بود.</p><p dir="RTL"><br></p><p dir="RTL"><br></p><p dir="RTL"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQQEhQUEBQUFBUVFhUYFBIUFBQUFBUVFRQWFhQVFBQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAQAAwAMBEQACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIEBQYHAwj/xAA/EAABAwIDBQYCCQMDBAMAAAABAAIDBBEFITEGEkFR8AcTImFxgTKRFCNCUqGxwdHhYnLxFTOCNJKisiRDU//EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAwEQACAgICAQMCBQQCAwEAAAAAAQIRAyEEEjEiQfATURQyYXGBIzNC8aHRUpGxBf/aAAwDAQACEQMRAD8AnZjkOYJuu51VnF7Oho+Q+Lz/AA9EuqH2YnvyCDyFreyXVDUmBsh3L3+0EUrHboT9JPi8/wAPRPqhdmF9JOXkLevmUuqBSaA2Ults73vfyRSsdujpJNuhznkMaQMybAW4i6i6XkatlcxPtApoLCPencPumzOJuXHX2WafIgvGzRDBN+SoYl2gVktwxwibe+6wZj/kc1mlmk/BoWGKIeXH6p3xVEpvzeVX2k/cn1X2GD5XONySTzJSslQuOoe34XEehQgpElTbSVcfwVEo8i64+SkpyXuRcIv2Jil7R65lruY8Dg5gF/UhWLPNFbwwZZsK7UYngtqonRn78fjb/wBuq0Y+XG/UiifFlXpZc6HE46lpfTyMeCPskXb6hbMcoSWjJOM4vYsyEW8vxVvRfYq7MMzXB5k39uSOqsOzoH0g3v5WsjpEO0ghMbDy4p9I/YO0hbXndcb8Qo0r8Dt0F9IP4W/lHRC7yC742Avob35p9UHaVALFElQ3liTChrMyyQHAyeHd873Ua3ZP2oQ0qQjo1mRLiAALknIAeZUJSoko2VbGtvoobtpW967/APQ5Rj0+9+Cx5OUvETVj4ze5Gf4ri01U7eneXHgPsj+1ugWKU5S8muMIx8DNRJAQAEwDCAAUAGgYdkCDQB2pKl8Lw+J7mOGjmmx9PRNSadoUopqmjQ9mu0S5EdcNchO3LP8Arb+q3YeX7SMWXie8P/RfXt4jMHMEaEcCF0oys57VCVIiBAaFtks0jmQbqNbTGnqvn/wR11mnsQV0bAebqqLhD2IAa1ESYiPkjSGjhVTMgYZJnBjG8TxPIDifJVzmoq2WRg5OkZntdtW+sIYwGOFpyZfN5+8/9lzM2Zz17HQxYlDb8lbVBcG0IAFkABABkWTD9gwUABABtakDdBgJgAhAWGEAGgC57FbZmmtDU+KHRrvtRfu38lq4/IcNPwZc/HU/UvJqBAIBaQQRcEZgjmF14yTVnLapieuslIj8+bB11kgPnzYXXWSQX8+MHXWSYr+fGP7qk0BWQAhzLoChpNGGguebNaCXHkBqlKVIIxdmL7VbQurJS7SNuUTODR9633iuPlyvI7Onix9EV8BVFwCgBQQAbQgAwLnJAB355oEAD/CADDkwoH5oGGgQCgAWQAEDDQBovZptCLGkndbjA4/+Ud+HC3qVv4mevQzDysV+tfyX2Rtj1+66aZzmhBPXRTsQOus0WAXXWadiokFQX2KASANoQ2MzvtZxwtDaSL7Q35iDw+yz8yfZc/l5f8UbePBL1Myx6wo1oSmMMIANAAKADQAoO4IFQlACgEBYp7EAmHfJACUwFAoAMBABIAPr+UAbPsTizqukDpDeSM7jzxNvhJ9QuvxMveG/Y5PJxqE9Eythl0DrijYaEnrVOhaHbXKg0HYJDFtIaC52jQSfQC5UJulZKKtnnXHMTdUzyTOJu9xIvqG/Yb7CwXGlLs7Z1YxSVEddIkGEABAB3QAEAGSgAIANqAFIEHdAUAlAwAJgEAgQaADKBhtKAZeOymuLZ5ISfDIzet/Uzj8itfDlU6+5k5cbjZpDh1kuucvYXXBAbB1wQLZ0ieqi1UPIkmyRWe07Fvo9H3YNn1BLAeTBm8/isXKyVGvuacEd2Ye9c43oQExh3QAaAAgAIANABlAHSOBzvha4+gKAsXHTuJ3bWPI5FJtIjY7lweZljuGx4jP5qKnF+5PpJew0mp3M+Jrh6gqaaZGzkgYd0wAgA0ABAFn7OXkYhFY2uH3/AO0q/jf3EUcn+2zXpdev3XaRx2I66zTEC/XRQGjjC9VFpJUz0mSRlfbLWb1VGy+TI9PNxvdcrlbnR0OOvTZnqzmkCADQAEAGgA0ACyALt2W4XHPO/vWh26ButPnfNVZZuNJF+DGpO37GxU+AxNsWsA9AhJmjSIzFNnIS/wCsYLHQgZj3VM5SgycccZrxsXTbKRsHhcbctVKUYyHGVHDEMBDmkOaCAqH2j4LKhLyih7RbECznxGzgPh4FW48/szNl4mriZ/IwtJDhYg2I81sTvwYRKADQAYQBauzNt6+Pya//ANVo4y/qIz8l/wBNmtTa9fsuyjkP58sR11kpC+fNhddZID582NmKotH1K/NRkNGQdqUwfiElvstYP/Fcnkf3GdTjqoFRVBcAIANAHakpXSu3WC5SclHySjFydIuuGbAiVgLpCHcrLJLlU6NseE2tscz9mrt0mJ5JHAqcMzl7EZ8RL3OOI9m9Q1rDFY3+IcvNWKZXLj/Zk/snsNPSyd61+Z1bayjOPdV4LsMFjdtmq0kZ3QHa2zUoxpUOTV2Knpt8Zj3TcExRlQI4vDbRCiNs5vpxmoOA+xD4jh29oFmyY/sXwya2ZRt3snIJO9ibvA/EBrfmr8M6VSMfJxb7RKI9pBIIsRqFqu/BjCQAaALv2TMvVSO+7Fryu5a+GrmZeW6h/Jpkh66K66OU7+f6E366KYt/P9BddZoDfz/RyIVRYKhdYpMaoyvtSptytLuEjGu+QsVyeUqyHT40rhRT1nNAEAGAgDTtksEjLWyAC+Wi5+XK7o6nHxKlI0Sgo2hUwSZolIl6WG2gstkIPwZ5yH0dPdXxgUuR0bT58lPoLsd44bKVUQbFmNFWLsBsVkkqDsJdCEw7DaaAKEoompEViFJcFZsmP7F8J7MK7RMP7qfeAsHXB5XClx5WqMvJgoyte5U1pMwaANC7IW+OpP8ASwfmVt4K9TMXN8I0E9arrHLB1xQGguuKA0EWqou2Ja1AbKV2u0N4oJhbwlzHehsR+N1zuZDxI3cSXmJl6wm0NAAQBpnZnUl0dj9l1h5rn8qPrVHV4crxs1ahgvnop4sL8sc51omIWWW2KSMrdjtqkQACgBRKBCTKErH1Emcc0WPqMK7GY4vicBbmVRPkwjosjhkyo4v2iU8Rtvgn1Vf1ckvyofWEPLK7L2oxB/Np4qPTN5H9bF4YqtnpsSbkQ4O1tmRy91Q8k4O2i7pDJGk7MqxrDjTTOjOdtDzB0XRxy7xs5mSDhJxYyCmQL/2QyfXVDeBjafcGy2cOVTaMnLjcU0aK7rRdZHL2F1wQLYXXBMN/LO1lUWCSEBRGbWYf9Jop2WuQ3faP6mZhZ+TG4M0YJdZpmDrkHUAgBTGlxAAuSbAIGlbNe2Cwr6Mwd4c9T7rm5cqc+zOvhxOGPr9yw4ht5TwHdLgLeeasjlySXpRCUccfzS2RL+1mAfe9h+qlWcr74fuSFB2s0rviuPXJS+pmj/jYksMvEiwUO28Ep8Dr38wofi2n6o0WLjWvS7JZuKB4Nlcs3ZaIPD1G308uB3Rn5pd5fYl9OKKVtVtQ+nDnWJcNAOKxxU8k6svm44435MpraisrXEuEjr/ZFw3+VujHHjRzck8uVkhQ7AVUjd47jP6XHNSefH9yK4+R+w7qezidjbtljcRq0Aj8bqv8VjLPwsyHwUyUdU0SAtud1w4HzUsqjkhoWFyx5KZO9pdKD3EzR8QLXe1iP1VXElpplnMjUk0VHDKF9RK2KIXc82HIeZWtujHFNujZ9kMC+ggxjMn4ncSbarPx5z/ExZv5GCEeJJfyS0gz/wAr1aPIOhCYtBXQLR0aqi46NakB2hZz0ORHkcilLwSiYNtrgJoap8f2HeOM2sNxxyHtp7LjZYdJUdbHPtGyCVZYWbs+pRJVXcL7rSR66LPyXUNGriRTybLTttjZp4tyM2e829BxKx8bH3lvwjdysv0468sz7D8NlqXERtLjxcdM+ZXRlKMFs5UYym9bLRB2dyFu9LURx+Vi63vcKl8vCl5/4L48PK/YjsR2WZAQH1TPELtPdmxHl4lL6sv/ABYnx0tOSJLANm+7e2WOYPA4NFrj5qjNyFJU0asHEcWpJmy7NESN9Mk+G7LOVFxJ51GADZbmrRkUmUPGYAZHFwBDVxJ2pOjqQScVZENmfKdyMCO+jiMh5q3HiT/ueCvJPqvQtlIxkYgJS273Bp8LoxZrvOy2xw4UtI50svIb/wCh9hVHios+xLb5h5H6BQniwteCyGXkJ72X2kwM1DQ6RoDvMcfJZseKXg1TlBNMado2BXoDbWMhw9lqxR+nRlzvvFlL7IHtFddwv4Db3KtzS61+5Rxo9m/2NmrW/Wb3kVLjRcuQmT5M+nFkiIl16/ZemR5R/PlnPrrJMXz5sLrrJAfPmxw0KouOrUgHFMLlQlpOicfOymbf7Pvrx4QBIwnc8xxbfkvKwzTWVubuz1s+NCWFLHqjHq2kfC8slaWubqCt6dnLcXF0y19l3/VPFszGfzWblJ9NGrh/nJnaHZWSrlBuQBe+V7gngqMGXpE18jB9SSdhzYNVgNho2tY0CxeciiHWT7TFOM4LrjpHan7N6mQF1VOXXGTWk5E8TzWlUvyJFHSUnU5CZuzKRwYJagu3BYDdtZvIZpSy9fAo8VPyyyYNsbDTN3mucObSbgrPmalG5GvEvpvrEsux0VnPtpwT4Ku2PmPSLbZdE5xWamlDXuu0EE53XPnDrOzdGdxDZhhJuLEcrcFYsMn6kxPKlocCidpuNVnTIVdofccRUB+18lKOL7sjLIvY6uG7wyTeiK2RG0kQkgkaOLXfkqMkk1aLIL7mGdndQIa9gPG7PcH+FZmVwso4rrJR6CxJgDPNbeGqypmbnN/QaK1Jr1+67iPPv58oRfropir58QL9dFAvnzQ7aFUXHVoSGdYsik0NCyz6y/oQvM8iHTK1+tnq+Nk78eL/AIKp2r4THPA6UR/WMFw+1iOYuoPJJZFS0xSxJ4229rwZ52Wu/wDmf8Crs/5Sji/nNwjiaBdw9lnSgl6jbbb0PIqEEZ/h+RVmLFWpeCt5GdP9NyycVb+HjRH6zsR/pdr3N0lx0h/WsZ4hRAD9Fm5GKi7DPY5wJoYT5q3jelUQ5FyJ0LYYyPqI7kqmUdl8Xo7U4sLKyKrRCTtjhrFOiuwOYkFkLjNUYm3tccVmztxVouwx7Mq9Ti7Sx1jlYn0yWBTb0bHDqrMRwqe1UxzTrLkf7nfyunNeiv0OVilWRP8AU9MVpPdgf0jNX8RtZIr9CPOj/SkVuTX/ACvQI826E9cUyOguuKA0PwFQaRQSAUCih2OomhxGea5XOw3JT/g6/wD+dnaTh/Jw2yhH0Sck5d27LhoudnhVNfc6WJp2v0MC2Dq+6q2E5XBHvwU+QvQZuM/6iNm/1M3B18ly1KXazrrGqLZhRLmguXVxJ1s5+WlpEm0BXlIUh5pMaGFS6+mazz34L4I40rMxdLGtkpvWiXaFpoysb1A81CSLIs5PfYaqMk6GlbER4iNHZKCzJaY3iflDts+8MldF2VONPZE4+4GNwPEHVVZpLqWYfJgOKbQPjfLGPNvpzUIYU0mRyciSbiViN26QRq0gj1BuFpatUZE6aZ6EwXHBU0sL97N4AsTncDQKHDbWVRvwy/ndXhcl7gl1/wAL0yPMOznl1ZMjsGXVkBskbqouDukALoA7QuVeWCmqZdhyfTkpITtee9oZt02Pdm49l57Pdb9mekxP3XujzNDIWEObkQQQfMK9q9GFOnZqOFY2x0cbnu8TrZX48lzJYmp+DsQzKUVbNQwqvBa22VwLBa8eS9FGSHuS7qsAEnQK6WRRVsp6NuiElxV0p8Pw81z3mnN68G6OGMFscULiSd8+i047/wAirJVaHLxYgj3VjpPRBO0SMT8lcjPJUIcM7lKh+w3q3tItcXUJTi9FkE1sjaumuMjZZ8uFNaL4ZK8jCkxR0Z3JNDo5ZYZnjdS8F08SnuJ1xmrBjPor8mTtEojBpnnCv/3ZOPjd/wCxW2PhHNn+ZjdSIGi9mNY6Z7YiAG07XPB4kv8ACB8iVfwsS+s5/oU83K3hUDQHu6zXcRxGJv1mnZHQL9Z/ugND5UmgCADQAbXIaGNtpQXUc4Zr3bjYeQXH5/FcvXH7nY4HMSXSf8HnEKgkLjkLSHDUEEeyHvQ06Nl2S2lbOGuBzAALeRXOl2xyOvjlHLDRN7QYxu7sel9VDNKU31+xdhjFephR401gDVCOV1RJ47dnPENpmBuZsRob2Tc5T1QLHGO2R1BtmCcpGkeouko5YbFeGekWqm2rbYefyV0ea1qSKp8O9ojdoNtGMHhcG5Z3P6JSzZM2ooI4YYlc2VbD9vYt74rknV36IWDJj2kH18M9WPsR2+aw2Lh55p/1poTlih5K5V7cRuyJdrkQMkfhZPyRXNxp0i5Vj3S0rXtN/CSRzyUHHSLHJW/1MMkdck8ySuojivyJTA0zskpbRVEpGbnNa0+QBJ/Gy6PBj5ZzudLwi7Hrqy6Zzd/P9hddZJh8+bC66yQL582P7qk0BgpAHdMAXQB0hfnnmOI5jiFGSGjzztNQinq54hoyRwHocx+a4mSPWTR2YPtFMjVAkWTs/rO6q2gkAO1vzGipzq42aOK/XRYu1aV+/G9lw3i4c7C36qnj05SNHKuMIpFEFbL8W882y3s7e609I+NGP6mTzY7iw2pqAHAFwOhLrKDnjhosWPNk35FybL1Lf/qPsQhcjG/cHxMq9i7bG7KVcYc6Q2Dm2a0net5qvIlk/KasEZY/zP8Agr2JbDVYkdvbrtTvF2vtwU/qwgqKZcbJNt3Y0g2NqXC5DW+pSfJh+4lwcnvoObZKTvAxjw9x8kR5KrwOfCknVnOp2XlinjieLhxHibpbims0ZRbIPjSjNI0nGq8UtG4DKzbNHtayxxuckmbsrUItmMk31XTZxwIGbPsJSdzQRc5LyH/loF2uHCsaOPy5dsjJknrorYZPnzQV+uigXz5oF+uigN/P9EgqS8CBhoACADaUmBlvbHhu7PFOBlK3dcbZbzNLnmQT8ly+XGpWdLiyuNGerIahUUhY4OGRBBB9EmrVDTp2a3EGYjThjiCDqeIPNc3cJnX9OSO/cndnNmYmwmEtBbpc2N1ck8nqsjrGlFIbUuzn0R/hbvx8j+Sg7TtqyyMItel0WKmhgdbeY5t9VfGMH5iQl9aPh2OGYXE25bK4Dkp/Qw1eyP4jL4cUCGigte7nnkeKlHDiW0glkzPT0InoO80aGN4jiUpQ7foCl097YMMwJkVzbM/gq44lEMmZyIbaaNsbmPNsj6LLkjUtFkJenZlW2mPd+8xxm8YNz5lauPi6+p+WYeVm7PrHwVhaTILhi33NaNXODR/yNv1TSt0JulZ6AEPdsYwDJrWt48AF6HHGlRwMkrlYm3WasKwrdZoC0FbrNMLXz/ZI2VBo2C3WSQB2TGDdSAG6gRF7V4EK+lfFlvjxRE8Hj9xce6z58feNF+HJ0lZgEjC0kOFiDYg8COC5FUdUJAE1szjxpHOuC5p4A6Hmqc2LuaMGf6fnwbXsXiLZ4QWm98/TyVWPXpZrnLt6l4LG5gyB0VukRTZx7wN0tZJ5KLKv9xbJ47Z2Cn9bHWxOE70cjiUbcm29VW+VH2JfRk/IqGsBOZuhZk2Rlj0PnOurbtFFUZv2wVAbTgDIk5fhdUreVDyOsTMZWkwAQBYdgsO+kVsQIu1n1jvLdzH42V/Gh2yJFPIl1xs2WZ1yf4XdS0cSRz64KQthHrRAbC64IC2Sm6qC+kCyAoOyQUBGx0BGwoWw2SaGjK+1rZnu3isib4JDaYD7MnB3o781zOTj6vsjo8fJa6mcrKaQIAv/AGWY53chhOhzH6hZs6cX2Rs4s7TgzZo/GFJepFr9LInFKR5PhJDfJZsmOV+TVjnGitVtHO5wEYIBOp5c1XDFbposlOlokaHCnte5r3fZ8PqrPoKLaZF5dWiZwXD3DxSewVuDDW2U58i8ImyLBaVoy2Yv2vYiTKyIHLNx9iLBU4V2k5MjyJVFRM6WgxgQBrPZjg5gp3TPFnT23bjMRtva3qSfkF1eFipdn7nN5uTs6XsWsnrNdE57oLrigWguuKA0DrigWiSVGjUAJDDsgLBZAAsgDowc7ADMk5AAcSeSi3RJIq20sYxWkm7iQiGEnxNGU0g0b/aCPmsGealDRuwY2nZiNRTujduyNLXDUEWKxM1HNAHeiq3Qva+M2c3QpSipKmSjJxdo3PZDaaORjSXDxDPPjyWKMnjlT8HS1linEt8lYwjUeS0vLFlUYSGf06NjxlqksiTLHCTQKitjLrWF7XCJZE3QoxaRypsYDbtflZVrMo6ZOWK9orW2O24p22A+IHdA1Ki5Syul4ISUcKtmMYliD6h5fKbn8hyWqMFFUjnzm5u2NVIgPMGw81M8cIcGGR26HHMD2TSV7DfsX3FNqK7CpG09XHFIGgbrrFpewZCzuGVuC2Lkzx0vJkfFhLfgteB41DXM34DZw+OJ1t9l+Y4jXNdDDnjkWjBlwyxun8/5Hxy6/haUZ/nzYXXWSA+fNhddZIF8+bJPeVBoCugA7oGC6AsUwXSbGtmc9q20bgPosLrNt9cWnNx4R35c1zOVmbfWPg24MdO2aPsZgohw2KIauYHHzJF1GepJL2NuPxZne0OHMxQPLBuyROczzDmmxafLJcqeVwyNvwb44VPEkvKMwq6Z0TyyQbrhqFrjJSVoxSi4umckyIuOVzTdpI45Hik0n5GpNeC4YVts+7RPoBbeufxCyz43ujdi5ntIk8f2wBgaYiC4nI8RbmERhJ+lk8meKVxZXBtjUGRr3EG32QLAq36C/kzLlTvY4xDbSR+bBunmTdQXG95E5cxtaRXa2sfM7ekdvH8vRXxio+DLKcpO2N1IiPsJwx9S/cjHqeAChOagrZZjxPI6RqGzGyEEZMhB34wLE8+aONLum2WZ8axtJE/2kYUK3DO9t9ZB4mu42+0Fpe1RnkqdmG4ZXPgkbJE4tcNCOXEHmFXGTi7RCcVKNM2nZ/GWV0PeMye3KRn3XeXkV2uNyFkRx82Ho/n/AEPeus1rM3z5oHXWaA+fNEgqC8NAwIAMBICv7Y7RCmZ3UR+ueMyPsNPH1Kx58yXpL4R9zIoDvPIeb+K5vnfPNc2D3Rrl4s9QYM8OgiLdNxtvkrp/nNeP8pTto8OFPUmRos2f4rffHH3XM5caqR0uI7VFV202WbVx95ELSsGX9Q5FVYc3T9h58XdX7mSyMLSQ4EEag5ELorfg5bVeRKADQASADQAaAAgDpTQOkcGMF3ONgEpSUVbJRi5OkbPsps62niaBa5sXOtmSudK8suz8HUhFYo9UKmxIRVRgAuZACFr4sqtL7mbk06sveI0G9RTR6b0Tx77q2rboxS8WeVwLZHhl8lUIs2xuNGjna52UbrMl/tOjvOyuwZfpz7P+TNmx94tGvzM5ac13ou0caUaOXXWSkR0SCoNIYQApsfWSi2hpMiMd2mho2OI+seB8LdB/cVkzchRWvJfDE26Zj9Ti5mmdJIbl5u6+foAuapvt2ZqcHQW8wnLVPV6IVJLZtnZNi5lp3Qv+KIi3oVY9qzVglaot+LUAnjLD7HkRoVXOCnHqzVjm4StFOhY5hLJBmNf3XIeNwlTOp2Ul2Q2xHAIJv9yJp87BNSknpkJRjLyjM9qNiHwEupwXs4t4t9Oa1YuRepeTHm4rXqgU5wsbEEHkdVqW/Bjaa8gQAEAGxpJsASeQQ9eQW/BYsC2OnqSCQY2cyM/YKifIjHxs0w40pK5aNM2c2LhpM7bzuLna+3JZ5SlP8xqhCOP8pY32YDZQdRRYtsgdncAdVV4qXHwQgj+5xP6WWvhRfW2ZuXVpI0qpZvNcOYI+a2R8mKS1R5U2goxDVTRt0a8gfmlkSU3RVBtxtnN8ROWgUerK1JI0/s+xts8Ip5HDvYsm3PxR8LX1toulxM6ro3sxcjC77ItL4LdBdDsjH1Y9c0NF3kNHMmyolkUfJeoX4Iuv2gZF/ttMh56NH7rPPkV4Lo4l7laxbFJ522Li0E/A3IW/VZZylLyyyuukQ9S4Fu4Te4PuoNCcihMduuII4nVZza1aRKU4JblrzViTrRll5Lv2OYgWVZY42322IPEi6eN2mi/G6lo3IJGsjMZwsSjebk4aHn5FU5sKyL9S7Dl6OvYgozcWIzGvquevt9jc/uJnpr6DLjkoyi/PsCkiFxTZ6GcWkiafO2Y90u0ov0sbjCS2QU3Z1TkZBzeWZ/dWvPkRT+HxP2HVH2fUzR8G9ccbpPJkl4Y1hxL2Jah2chhyjja3nkqpdpeS6PWPhE1BS7ova3orIwohKVnZospK/ch58DKrYZSI26u/AKKg8kupPsorsW3D6JsLAxo018zzXVSpdV7HNlLs+zG+PYq2lhkkfoxpPyGSmkVTlSPL+8+eR8z9XuLiT5qFXsonJJUdHnLMe6baKlo6Yay0gINrcfNKC2E36S6YdtvIHNj3C62u87VaoZpJ0ilxTjbSJx93+J5ufW5CST9yxteEKcPDpfyTaBOyLxFu7mMs/klRGTZBzU0krwWHdc3PPQqDi3texFN+5CY5SF0XeFm68Os63JVyhqy7DOpV7HLA5gbB3NGNhmjTJqGU09RDO37DgXOGhaTmpteuxY50z0RSziRjXtNw4AghRrZ0E7R2ukMg8Wptx28OOqy54f5L+TThnaobtcCOSpu9FtBCAJfTTH2EmmR9PQdhZiS6MOwqOBSjBCcjqWiysaSRC3ZHVc26bDXgFlnJp0i+EbJfBMN3PrH5vP4BdDDi+mrfkx5svZ0vCJcq0oZkvbVjgEbaZhu+Q3cBwYOalJ1GiiTTlZloiLG2I4ZeSi40qZn7KTs64bSBxzujHBWLJJ+EPp2btwG58efspyVeCryMcSZ/tytJ1FzySkm12LMT8xZoVTNuu5fqr/ch48D1gu0Hmn7kv1I/FowS0aXKT8kZUMrWk8zkP2UIvYVsY4rQEtda9jq1QlF0Pw7KREO6ks7KxVPhmqXrhZe6JglZawtbRatNUZUrLp2XYw5jnUc18s4nHlndqrq0bMU7VM0GslIFm6n8Eoqy9uhLG942xSlEIv3I4xFpIIWaUGns1qSa0GG5+SKY7QvdsnRGwzHyScRpgEel0VuxWFMMkNOtDBh+GXdvv9gjFh6+p+SOXNa6xJtaDOM8UrmwRPlebNY0uPsEyMjzaXvqppKmY/GSQTy4ABJL/JmHNP2Qt0Xemzf8qz8y0Ur0k1QYXuefJWJUrDb2wq3Do9075IOt+N0Siq2KyEIc6mkB0Gn6KEU+jGn60XHHwGWJ4FWN0wkvckqKTeY0jkpvyEHoisVJ75gGYUa2EvIxqZXxuLg3eA1tw81Q5NEqYmkxVsxsXAOHDS/khTjJjW/Iz2hwQTkvjsHtGbefoicO20SjNxf6DjZanmfHlG4lps4AcFKDdbDrv0kvNE6/eRuLZGEbvCxTavwSXpdl62T2l+mAslG7KzUcHDmFHrRojkUyyBhGYS/csWjsCHapMkmNpqa1i3RVtbLYy+5zcPJOhoDWpKI2xYYXZAI6ickh3FTAeZUkqK3JscWQREuNkwsyLtS2kFSRS0zg5rT9cRof6boS7eDNmyJaKV3G9Zv2RpZT67oxWTVDR7g00CsSrQ0SPDIeqs9hWMapu+x2VyAclGQvYrtN/wBLKHZa+qhBVFpkm13VFv2qb4R1dOXkJeB9hIvEByCtYsfgZVLLSjPKxsq7bG0S2z2CvmadwAC+ZOiJUkWwg5DDarZZsbm74aC7MPZldVaZPJjaG9HEGM4m2RJ1Vi0VpV5NNwJ0TIWbhaBa7jlmVCb2bcajRUsacyWZ5aLC9r8CpRtIz5K7aIdzTDOySPJwB9Ch+SuLo0jAcYbUt5PHxN/byVclRshK0SZYEiYN3l8kq3Y0LCBh7gQATzujJAmchU+SdC7HOav3QScgNSShRIuaRj22+3k1UZIqV5ZE02L26u4ZHgFFvzRRPM7ohsNomtjF8vP+eavhGkZJbbZIQUoGbcgeCkkR8MdSOIF+CaRJsVvb+WmXzUiJG11Y2lF3uGfDiouSjsFFy0iIbI18EriR4r7volFqUW2KmpJF02lp96IW8vZE/KLX4Bg3wWUmQgMcQqGtksXBriPDdVvRJvZZdmto2U0W5PxORadUptVZoxTS0xO0VcatzS1pDWjw8yiEWGWXbSIcUkjh4WO88lKmitRY9gw6QNDd19j6pdUT2d3UTwLFrvkpULqxjUN3XDe3r8Mj+KEyLTHNPK+GQPZcEajgQlRKMmvJoWE4i2dm83XiOIKqkqNkJdkPgVEmABAC7JAcpimiMhtPK1jS5xAAzJOSkQejHdr9q5K95hpwRA05uBtv/wAKFuWkZsmREaMGtELC+eduStUdFFWSklMN0NsQOGRVgUEyUMHiOQ4o8CObZRKbh4sNc80KmDboN53BrcajzUkQdohocFbMHSzkuJvug6NVbgntlndpUhnXYd3dN4SSM72TcKhoUZNztn//2Q==" alt="" align="bottom" border="0" height="390" hspace="0" vspace="0" width="334"></p></div> text/html 2015-02-14T10:35:00+01:00 mz1364.mihanblog.com مهدی زحمتکار قربون شجاعتت شهید عزیز! http://mz1364.mihanblog.com/post/208 <div align="center">هر وقت می پرسیدم:"رضا نماز خواندی؟" برای اینکه حساسیت من را کم کند جواب میداد:</div><p align="center">"آقا مهدی ما با قرآن و کتاب سر و کار داریم؛ تیر و فشنگ به دردمون نمیخوره!"</p><p align="center">اگر میگفتم:توی عملیات سرت رو بیار پایین تیر میخوره</p><p align="center">میگفت:اینجا جای سجده است! کمتر از توپ و تانک نمیخوره!</p><p align="center">میگفت:من اگه صدتا تیر بخورم نمیگم تیر خوردم؛باید حتما تانک باشه تا بگم زخمی شدم!</p><p align="center">بهش میگفتم:پس فرمانده ها چی؟</p><p align="center">جواب میداد:هرکی مسئولیتش بیشتر دردش هم زیادتر! اونها نباید با کمتر از موشک خم به ابرو بیارن!</p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://www.3000shahid.ir/files/images/thumb/400_ghorbanali-jami-se-personeli.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="288" hspace="0" vspace="0" width="314"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>پی نوشت:نمیدونم چرا دلم هوای شهید جامی رو کرد...همیشه برام سواله که شهید جامی چه راز و رمزی با خدا داشت که چیزی از پیکر پاکش جز دو پا باقی نموند...همیشه برام سواله چرا شهید کیومرث نوروزی گفت:"بروید جامی ها را پیدا کنید"....حقا که کسی تو را نشناخت و نمیشناسد جامی!!</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>شادی ارواح پاک شهدا صلوات</strong></p>